สอบถามเรื่องการของดจ่ายค่าหุ้นกรณีเป็นสมาชิก มาแล้ว 10 ปี
Posted: สิรภัทร ศรีสุข Date: 2020-05-22 15:43:47
   
 

ในกรณีเป็นสมาชิกครบ10ปีแล้วถ้าสมาชิกรายนั้นจะขอ งดส่งค่าหุ้นรายเดือน มีหลักเกณฑ์อย่างไรและต้องทำเป็นหนังสือแจ้งหรือสหกรณ์มีแบบฟอร์ม  รบกวนสอบถามค่ะ  ขอบคุณค่ะ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2020-05-23 15:16:28
 
 
  ตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยหุ้น หมวด 3 การชำระค่าหุ้น งดส่งค้าหุ้นรายเดือน ต้องชำระค่าหุ้นไม่น้อยกว่า 120 เดือน หรือ เป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่า 2 แสนบาท และไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์ โดยให้ทำบันทึกของดหุ้นเข้ามายังสหกรณ์ค่ะ
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ