เรื่องขอทุนการศึกษาบุตร ยื่นได้เมื่อไรคะ
Posted: จันทร์จิรา ชนะบาล Date: 2020-07-30 15:13:03
   
 
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2020-07-30 15:22:17
 
 
 

สหกรณ์จัดตั้งกองทุนสวัสดิการและการสาธารณประโยชน์ จากเงินที่ได้รับการจัดสรรกำไรสุทธิ แต่เนื่องจากในปีที่ผ่านมากำไรของสหกรณ์ลดลง จากการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสุญ จึงส่งผลให้ในปี 2563 สหกรณ์งดการจ่ายเงินสวัสดิการทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิกค่ะ

(งานสวัสดิการ)

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ