สอบถามวันที่จะประชุมเรื่องเงินกู้โควิด
Posted: พิโชค ชาติวงษ์ Date: 2020-09-16 14:28:56
   
 

อยากทราบว่าเอกสารเรื่องกู้โควิดที่ส่งไปเรื่องจะเข้าประชุมวันไหนครับ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2020-09-16 14:45:16
 
 
 

 

เอกสารไม่ผ่าน เนื่องจาก 

      > [ผู้กู้ แบบฟอร์มขอกู้ ลงชื่อ ไม่มีนาย เอกสารแนบส่วนตัว มีนายนำหน้า]

      > [ติดต่อสมาชิกไม่ได้ 16-9-63]

สอบถามเพิ่มเติม งานเงินกู้สามัญ 02-2418250-1 ต่อ 201-204

(งานเงินกู้สามัญ)

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ