สอบถามการค้ำประกัน
Posted: นลพรรณ เพชรบุนนาก Date: 2020-10-16 11:26:57
   
 

สวัสดีค่ะ ไม่ทราบว่ารหัสสมาชิก 029517 น.ส.นลพรรณ เพชรบุนนาก หมดภาระค้ำประกัน สมาชิกเลขที่ 045469  น.ส. อรอุมา แทนกระโทก  หรือยังค่ะ ทราบว่าได้่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการแล้ว แต่ไม่มีหนังสือแจ้ง จึงขอสอบถามค่ะ  ขอบคุณค่ะ

 
 

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ