ขอทราบการอนุมัติกู้สามัญค่ะ สมาชิกเลขที่ 033903
Posted: มณีนารา นากกระแสร์ Date: 2021-02-23 14:05:17
   
 

ขอทราบผลการกู้เงินสามัญ สมาชิกเลขที่ 033903

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2021-02-23 14:16:39
 
 
 

เอกสารไม่ผ่าน เนื่องจาก 

      > [หนังสือขอกู้เงินสามัญ + หนังสือสัญญาเงินกู้สามัญ ไม่ต้องระบุจำนวนเงิน]
      > [หนังสือขอกู้เงินสามัญไม่ระบุชื่อผู้ค้ำ]
      > [สำเนาบัตรข้าราชการผู้ค้ำประกัน]
      > [แจ้งสมาชิกทราบ 18/02/2564]

**เอกสารเพิ่มเติมเงินกู้ ลงรับ 22/02/64 **

สอบถามเพิ่มเติม งานเงินกู้สามัญ 02-2418250-1 ต่อ 201-204 ค่ะ

(งานเงินกู้สามัญ)

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ