กู้โควิด
Posted: วัลภา พรหมาซุย Date: 2021-02-23 15:21:19
   
 

เอกสารไม่ผ่านคือให้ทำแบบหนังสือค้ำประกันค 1/1  ค 1/2  ส่งไปใหม่นะค่ะ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2021-02-24 10:05:18
 
 
 

 เอกสารไม่ผ่าน เนื่องจาก 

      > [ขอหนังสือค้ำประกันใหม่ ไม่เขียนรายละเอียดผู้ค้ำแต่ไปเขียนรายละเอียดผู้กู้]

สอบถามเพิ่มเติม งา่นเงินกู้สามัญ 02-2418250-1 ต่อ 201-204

(งานเงินกู้สามัญ)

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ