ใช้เงินหุ้นที่มีอยู่ชำระหนี้ได้มั้ยคะ
Posted: วาทินี แคใหญ่ Date: 2021-11-29 15:03:22
   
 

กรณีมีเงินหุ้นอยู่ พอที่จะตัดเงินกู้ได้ เราตัดหนี้ได้มั้ยคะ แล้วเริ่มส่งเงินหุ้นใหม่

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2021-11-29 16:46:38
 
 
 

เรียน คุณวาทินี

สมาชิกไม่สามารถโอนหรือถอนหุ้นในระหว่างที่เป็นสมาชิกอยู่ได้นะคะ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ 5 การถือหุ้น

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ