วันประชุมประจำเดือน
Posted: อาวุธ สงนอก Date: 2022-06-23 12:38:28
   
 

เดือนมิถุนายน 2565 ประชุมประจำเดือนวันที่เท่าไรครับ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:ทองใส เทศนุ้ย  Date: 2022-06-24 14:56:30
 
 
 

ส่งเรื่องลาออกไปถึงสหกรณ์ เมื่อ 9 มิย.65 จะเข้าที่ประชุมเดือนมิถุนายนหรือไม่ครับ

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ