สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Posted: ฉลาด คงสุข Date: 2022-09-21 15:56:01
   
 

ข้อบังคับและระเบียบของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดูได้จากที่ไหนครับ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:นาตยา อยู่ไตรศร  Date: 2022-09-22 10:51:30
 
 
 

ข่าวสารต่างๆจะรู้เแพาะในกลุุ่มไลน์ แต่เว็ปไซส์ไม่มีคนตอบ

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย:รจนา ทองทิพย์  Date: 2022-09-24 11:01:12
 
 
 

ข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2565 ลงนามเรียบร้อยแล้วจะลงเว็ปไซต์ประชาสัมพันธ์ให้ทราบนะคะ

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ