หลักเกณฑ์โครงการเงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประจำปี 2566
Posted: ธนวัฒน์ ขันทอง Date: 2022-12-29 11:10:46
   
 

หลักเกณฑ์ข้อ 6.6 ผู้ที่มีสัญญาเงินกู้ปกติ ต้องส่งคืนเงินกู้สามัญปกติมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 12 เดือน

อยากให้ปรับลดลงเป็น 6 เดือนได้รึเปล่าครับ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:ธนัญญา สุภาพ  Date: 2022-12-29 11:13:45
 
 
 

เห็นด้วยค่ะ 

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย:อรวรรณ เพ็งกลาง  Date: 2022-12-29 11:16:58
 
 
 

เห็นด้วยอย่างยิ่งคะ

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย:เสาวณี นวลสุวรรณ  Date: 2022-12-29 12:58:52
 
 
 

เห็นด้วยค่ะ 

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ