การกู้หุ้น
Posted: อรทัย บดีรัฐ Date: 2023-09-13 14:54:56
   
 

รหัส058750 สามารถกู้หุ้นได้หรือไม่คะ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2023-09-13 15:33:06
 
 
 

เรียน คุณอรทัย บดีรัฐ

กรณีมีเงินกู้สามัญ เงินกู้พิเศษอื่นๆ อยู่แล้วไม่สามารถกู้ได้ค่ะ นอกจากว่าเงินกู้ที่มีอยู่ทั้งหมดรวมแล้ว น้อยกว่าหุ้นที่สมาชิกถืออยู่ค่ะ

 

..........................................................

ติดต่อ สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด (สอ.อปท.)

LineOA: @dlasavingcoop

Facebook: "สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด"

Website: www.dlasavingcooop.com

Address: สหกรณ์ออทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำกัด

111/1 หมู่ ซอยคลองหลวง8 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ