วงเงินกู้ฉุกเฉิน เป็น 100,000 น่าจะดีนะค่ะ
Posted: สุนิสา โสนาคู Date: 2024-04-19 15:31:42
   
 
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:นาตยา อยู่ไตรศร  Date: 2024-04-22 09:41:02
 
 
 

150000 เหมือนตอน ATM

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย:ปารดา ไชยวุฒิ  Date: 2024-04-22 10:53:52
 
 
 

เห็นด้วยค่ะควรเพิ่มวงเงินกู้ฉุกเฉิน

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย:สรรค์ชัย มุงแสน  Date: 2024-04-22 11:32:44
 
 
 

เห็นด้วยอย่างยิ่งครับ ฉุกเฉิน จาก 60000 บาท เป็น 100000 - 150000 ครับ

 

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 4  
โดย:ณรงค์กร จันทคาร  Date: 2024-04-22 16:46:18
 
 
 

เห็นด้วยอย่างยิ่งครับ

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 5  
โดย:คิดสดี ไขประภาย  Date: 2024-04-23 15:36:16
 
 
 

เห็นด้วยค่ะ 100,000 - 150,000 บาทเหมือนกับ ATM ค่ะ

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 6  
โดย:เดือนเพ็ญ เสียมไธสง  Date: 2024-05-16 20:30:45
 
 
  สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการจังหวัด...เงินฉุกเฉินเขาได้ 300,000 บาทกันแล้วค่ะ กู้สามัญพิเศษ เขาได้ 5,000,000 บาท กันแล้วค่ะ...สหกรณ์ออมทรัพย์กรมฯ ทำอะไรกันอยู่???
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ