การติดต่อสื่อสารกับสหกรณ์
Posted: ผู้จัดการ Date: 2010-09-29 12:50:03
IP: 58.9.207.7
    การติต่อสื่อสารกับสหกรณ์ ได้เพิ่มคู่สายจากเดิม 2 คู่สายเพิ่มอีก 6 คู่สาย และติดตั้งตู้สลับสายโดยโทร 0-2241-8250 ระบบจะไปคู่สายที่ว่าง ทำให้การติดต่อสื่อสารสะดวกขึ้น  สอบถามข้อมูลทะเบียน ต่อ 101-115 เมื่อติดต่อเจ้าหน้าที่รับผิดชอบให้จำเบอร์ต่อไว้ด้วย หากเจ้าหน้าที่ไม่รับโทรศัพท์ ให้โทรติดต่อผู้จัดการ ต่อ 601 ได้ กรณีไม่อยู่ที่สำนักงาน หากเร่งด่วนโทร 08-1174-3780 ได้ ผมจะขอปัญหา เลขที่สมาชิก และเบอร์โทร จะให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ต่อไป


   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ