การหักเงินผ่านธนาคาร
Posted: ผู้จัดการ Date: 2010-10-15 15:02:38
IP: 58.11.30.63
 

การส่งเงินค่าหุ้นและหนี้เงินกู้ผ่านธนาคารได้อธิบายให้สมาชิกว่ามี 3 รูปแบบไปแล้ว คงไม่พูดซ้ำอีก ประเด็นว่า การหักเงินสมาชิกผ่านธนาคารที่สมาชิกแสดงความยินยอมนั้น ยังมีสมาชิกไม่เข้าใจบางส่วน จึงขอคุยสมาชิกดังนี้

1. การหักเงินผานธนาคาร 3 วันก่อนสิ้นเดือนครั้งที่หนึ่ง วันสิ้นเดือนครั้งที่สอง และวันที่ 5 ของเดือนถัดไปอีกครั้งเป็นครั้งสุดท้าย เพราะฉนั้นสมาชิกต้องนำเงินเข้าก่อนวันที่ 27  ก่อนวันที่ 30 และก่อนวันที่ 5 ธนาคารจะหักได้เมื่อเปิดทำการในวันดังกล่าว การที่สมชิกนำเงินเข้าในวันที่ 5 จึงไม่ทันกับะนาคารหัก เมื่อธนาคารไม่หัก สมาชิกไม่ติดตามและเข้าใจว่าหักก็จะมีปัญหาต่อการคำนวณดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น จึงต้องทำความเข้าใจกัน

2. สหกรณ์จะทำการหักเงินผ่านธนาคารแน่นอน สมาชิกต้องนำเงินเข้าให้เพียงพอโดยไม่น้อยก่อนเดือนที่ผ่านมา เมื่อใดที่เงินในบัญชีน้อยกว่ายอดหนี้ที่สหกรณ์หัก ระบบธนาคารจะไม่หัก เช่นนี้สมาชิกต้องรีบนำเงินโอนแบบ teller payment ผ่านธนาคารภายในวันที่ 5 จะไม่คิดดอกเบี้ย แต่หากพ้นวันที่ 5 แล้ว ดอกเบี้ยคิดตั้งวันที่ 1 เช่นเดียวกับระบบธนาคาร จึงต้องทำความเข้าใจ

3. สมาชิกที่แสดงความยินยอมหักเงินนั้น สมาชิกเป็นกังวลหรืออย่างไรจึงโอนเงิน  payment  ซ้ำเข้ามาอีก มีสมาชิกจำนวนไม่น้อยเลยที่โอนเข้ามา ทำให้ต้องส่งคืน เสียค่าธรรมเนียมโอนโดยใช่เหตุปล่าวๆ สหกรณ์แจ้งหักธนาคารแน่นอน

4. อย่างไรก็ตามให้สมาชิกติดตามการข้อมูลได้โดยผ่านแว๊ป โดยลงทะเบียนท่านจะสามารถดูข้อมูลของตนเอง โดยไม่ต้องสอบถามสหกรณ์อีก
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ