การขาดชำระค่าหุ้นและหนี้เงินกู้แก่สหกรณ์
Posted: ผู้จัดการ Date: 2010-11-29 09:29:10
IP: 61.90.110.254
 

       จากการที่ทำโปรแกรมสหกรณ์ ทำให้ผมสามารถตรวจสอบสมาชิกชำระและค้างหนี้  ปรากฎว่าสมาชิกจำนวนมากเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์แล้ว ไม่ส่งเงินค่าหุ้นเลยตั้งแต่เข้ามาก็มี 

      ดังนั้นสมาชิกที่ค้างชำระค่าหุ้น เกินกว่า 5 งวดขึ้น หากทราบข่าวนี้และประสงค์เป็นสมาชิกต่อไป ต้องโอนเงินค่าหุ้นไม่เกินวันที่ 3 ของเดือนธันวาคม 2553  หากพ้นกำหนดสหกรณ์จะเสนอชื่อท่านต่อคณะกรรมการดำเนินการให้พ้นสมาชิกภาพในเดือนนี้แน่นอน

       อีกเรื่องที่จะฝากไว้ เนื่องจากเดือนธันวาคม 2553 วันที่ 4 - 5 เป็นวับหยุดเสาร์ อาทิตย์ และวันจันทร์ที่ 6 เป็นหยุดชดเชย  สมาชิต้องนำเงินเข้าบัญชีธนาคารในวันที่ 3  หรือโอนเงินเข้าสหกรณ์ในวันที่ 3 หากเกินกำหนดการหักเงินหรือชำระเงินท่านหากต้องเสียดอกเบี้ยเพิ่มได้
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ