สมาชิกค้างชำระค่าหุ้นและหนี้เงินกู้
Posted: ผู้จัดการ Date: 2010-12-15 08:41:16
IP: 115.87.128.8
 

ตั้งแต่ผมมารับหน้าที่เป็นผู้จัดการเมื่อเดือนเมษายน พยายามที่จะเตือนสมาชิกที่ค้างชำระค่าหุ้นและหนี้เงินกู้ ให้เร่งโอนเงินไปสหกรณ์ โดยมีหนังสือถึงผู้บริหารท้องถิ่น ถึงผู้ค้ำประกัน  แต่ได้รับการตอบรับน้อนมาก ได้ขอให้กรรมการดำเนินการ อนุกรรมการ ช่วยอีกแรง แต่ได้รับข้อมูลว่าผู้บริหารท้องถิ่นไม่สนใจ ปลัดปฎิเสธที่จะประสานแจ้งผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งๆที่การสมัครเป็นสมาชิกหรือกู้ได้ให้การรับรองไป เมื่อเป็นเช่นนี้ผมจำเป็นต้องใช้ยาแรงขึ้น

1.  สมาชิกที่ค้างค่าหุ้นเกินกว่า 3 ครั้งขึ้นไป จะส่งให้กรรมการดำเนินการให้พ้นจากสมาชิกภาพในวันประชุมประจำเดือนธันวาคม 2553 จำนวน 1,200 ราย

2.  สมาชิกที่ค้างค่าหุ้นและหนี้เงินกู้ จำนวน 900 ราย ให้พ้นสมาชิกภาพ และส่งทนายความดำเนินคดีทางศาลกับผู้กู้และผู้คำประกัน

หากสมาชิกได้อ่านข้อความนี้แล้วจะดำเนินการชำระหนี้ให้เร่งโอนเงินชำระหนี้แก่สหกรณ์ไม่เกินวันที่ 23 ธันวาคม และส่งสำเนาการโอนเงินให้สหกรณ์ทาง fax 02-2418252 ด่วน พร้อมโทรศัพท์แจ้งฝ่ายเร่งรัด นายภาคภูมิ 02-2418250-1 ต่อ 301
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ