การเลือกบริษัททำประกันชีวิตเพื่อสินเชื่อ
Posted: ผู้จัดการ Date: 2010-12-21 15:26:54
IP: 115.87.130.245
    ผมเคยคุยกับสมาชิกว่าการกู้เงินจำนวนมาก ย่อมเป็นภาระกับตนเอง ผู้ค้ำประกัน และทายาท ชีวิตคนไม่เที่ยงแท้ จากการอนุมัติสวัสดิการเงินช่วยค่าทำศพสมาชิกที่ถึงแก่กรรม อายุไม่มากเลยจากไปเสียแล้ว แต่การทำประกันชีวิตก็ควรรู้จักเลือกบริษัท และเบี้ยประกันที่ต้องชำระ สหกรณ์ได้เลือกไว้ให้สมาชิกโดยต่อรองลดเบี้ยที่ต้องชำระลงร้อยละ 10 ต่ำกว่าที่ปกติทั่วไป  คราวนี้อยากให้ท่านศึกษาก่อนจะเลือกบริษัท ดังนี้

1. บริษัท ก. กำหนดอัตราเบี้ยประกันตามอายุของสมาชิก เช่น 31 , 32 , 33 , 34 เป็นต้น  บริษัท ข. กำหนดอัตราเบี้ยประกันเฉลี่ยเป็นช่วงอายุ เช่น 31 - 40 ปี , 41 - 45 ปี เป็นต้น

2. ผู้ทำประกันบริษัท ก. จะได้ปรียบเบี้ยประกันถูกกว่าหากช่วงอายุต้นๆ ก่อนแกนกลางของบริษัท ข. คือไม่เกิน 35  แต่อายุหลังแกนกลางไปแล้ว 36- 40 บริษัท ข. จะมีอัตราเบี้ยประกันที่ถูกกว่า จึงให้สมาชิกศึกษาให้ดีก่อน

3. การกรอกรายละเอียดในแบบประกันชีวิตเพื่อสินเชื่อ ต้องใช้ปากกาสีด้ามเดียวกัน และลงนามในใบประกัน โดยกำหนดวงเงินที่เอาประกัน และระยะเวลาเอาประกัน ซึ่งปกติตามสัญญากู้สามัญ สำหรับสุขภาพถ้าตอบว่า "ไม่" ก็จะดี บริษัทจะได้ไม่ให้ตรวจสุขภาพอีก แต่ท่านต้องมั่นใจว่าในหนึ่งปีท่านต้องไม่ป่วยเป็นอะไรจนถึงแก่ชีวิต หากเป็นโรคร้ายแรงอยู่แล้วควรให้ความจริง เขาจะตรวจสอบโรงพยาบาลที่ท่านรักษา
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ