ขอให้มีความสุขวันปีใหม่ 2554
Posted: ผู้จัดการ Date: 2010-12-30 08:18:20
IP: 58.9.217.143
      เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2554  ผมและพนักงานสหกรณ์ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธืทั้งหลาย จงคุ้มครองสมาชิกสหกรณ์ทุกคนจงมีความสุขในชีวิตครอบครัว และมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตราขการ จะคิดหวังสิ่งใดขอจงได้ตามประสงค์ด้วยเทอญ


   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ