ปันผลสหกรณ์ปลายกุมภาพันธ์
Posted: ผู้จัดการ Date: 2011-01-20 09:33:11
IP: 58.9.217.141
 

   สมาชิกมีคำถามทุกวัน สหกรณ์ก็ตอบไปทุกวัน ว่า ประชุมใหญ่สามัญประจำปีวันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 เมื่อประชุมเห็นชอบการโอนเงินปันผลจะทำให้เร็วภายในอาทิตย์ต่อมาโดยเฉพาะที่ยินยอมหักเงินผ่านธนาคารกรุงไทยและ ธกส.

   หวังว่าสมาชิกไม่ถามอีก ผมจะใช้เวลาเตรียมการเลือกตั้งกรรมการที่จะเลือกในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 เชิญท่านสมาชิกติดตามคนสมัครรับเลือกตั้ง ขอให้เลือกคนดี ไม่ซื้อเสียง และร่วมกันทำงานกับสหกรณ์ให้ก้าวหน้า
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ