ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้สามัญครั้งที่ 3/2563 (วันที่ 20 มีนาคม 2563)
Posted: Admin Date: 2020-03-23 14:31:49
IP: 115.87.98.186
 

 

ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้สามัญครั้งที่ 3/2563

ณ วันที่ 20 มีนาคม 2563

โอนเงินวันที่ 31 มีนาคม 2563

(เริ่มชำระงวดแรกประจำเดือน เมษายน 2563)

 

 

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ