อนุมัติคำขอเงินสงเคราะห์สมาชิก (กรณีไม่ใช่สมาชิกเสียชีวิต) ณ วันที่ 28 เม.ย. - 26 พ.ค.63
Posted: งานประชาสัมพันธ์ Date: 2020-06-11 10:59:56
IP: 124.122.9.186
 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติเงินสงเคราะห์สมาชิก กรณีไม่ใช่สมาชิกเสียชีวิต

เอกสารรับตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน - 26 พฤษภาคม 2563

โอนเงินวันที่ 28 พฤษภาคม 2563

อาหารประจำชาติอาเซียน - ASEAN website

 

(หากสมาชิกยื่นขอรับบัญชี ธกส. จะได้รับเงินหลังวันโอน 3 วันทำการ)

 

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ