การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน อปท.
Posted: Admin Date: 2020-06-19 15:42:31
IP: 119.76.53.215
 

 

 

เรื่อง  การจ่ายเงินค่าตอบแทนประจำปี 2562


ให้แก่เจ้าหน้าที่การเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

 

►  หนังสือขอความร่วมมือแจ้งเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร   คลิกที่นี่

 

►  อ้างถึง หนังสือสหกรณ์ฯ ที่ สอ.สถ.0102/1858 ลว. 7 มิถุนายน 2556    คลิกที่นี่

 

 

 

..........................................................................
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ