อนุมัติคำขอสวัสดิการ (สมรส) ณ วันที่ 1-30 มิ.ย. 2563
Posted: งานประชาสัมพันธ์ Date: 2020-07-10 13:23:09
IP: 110.168.177.80
 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

รายชื่อผู้ได้รับการอนุมัติสวัสดิการสมรส

เอกสารรับตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2563

โอนเงินวันที่ 3 กรกฎาคม 2563

อาหารประจำชาติอาเซียน - ASEAN website

 

(หากสมาชิกยื่นขอรับบัญชี ธกส. จะได้รับเงินหลังวันโอน 3 วันทำการ)

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ