อนุมัติคำขอสวัสดิการ (สำเร็จการศึกษา) ณ วันที่ 25 ก.ค.-31 ส.ค.2563
Posted: Admin Date: 2020-09-09 16:19:39
IP: 110.168.177.33
 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

รายชื่อผู้ที่ได้รับการอนุมัติสวัสดิการสำเร็จการศึกษา

ณ วันที่ 25 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2563

โอนเงินวันที่ 9 กันยายน 2563

 

(หากสมาชิกยื่นขอรับบัญชี ธกส. จะได้รับเงินหลังวันโอน 3 วันทำการ)
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ