อนุมัติคำขอสวัสดิการ (สำเร็จการศึกษา) ณ วันที่ 1 - 30 ก.ย.63
Posted: Admin Date: 2020-10-08 15:24:34
IP: 58.8.228.128
 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

รายชื่อผู้ที่ได้รับการอนุมัติสวัสดิการสำเร็จการศึกษา

ณ วันที่ 1 - 30 กันยายน 2563

โอนเงินวันที่ 7 ตุลาคม 2563

 

(หากสมาชิกยื่นขอรับบัญชี ธกส. จะได้รับเงินหลังวันโอน 3 วันทำการ)
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ