ผลการอนุมัติสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ เนื่องจากขาดชำระค่าหุ้นและหนี้เงินกู้
Posted: Admin Date: 2021-01-07 15:12:36
IP: 115.87.244.100
 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

ผลอนุมัติสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ  

มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ

  ชุดที่ 16 ครั้งที่ 16/2563 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563

 

      ► ผลการอนุมัติสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ  เนื่องจากขาดชำระค่าหุ้น      คลิกที่นี่   

    ► ผลการอนุมัติสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ  เนื่องจากขาดชำระหนี้เงินกู้   คลิกที่นี่

 

 

 

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ