ประกาศ เรื่อง จ้างออกแบบอาคารสำนักงานสหกรณ์ฯ โดยวิธีพิเศษ
Posted: Admin Date: 2021-09-06 16:59:57
IP: 115.87.244.48
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

 

เรื่อง จ้างออกแบบอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

โดยวิธีพิเศษ

 

 

 

(สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  นายรังสรรค์ อภิชนเสวิยกุล  02-2418250-1 ต่อ 106 มือถือ 085-8078523)




   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ