มาแล้วโครงการสินเชื่อสู้ภัยโควิด (COVID 19)
Posted: Admin Date: 2021-10-04 15:19:55
IP: 27.145.54.228
 
 
 
 
 

 

 

ประกาศหลักเกณฑ์โครงการสินเชื่อสู้ภัยโควิด 

สมาชิกสามัญปกติ (รายละไม่เกิน 300,000 บาท) 

มาชิกสามัญข้าราชการบำนาญ (รายละไม่เกิน 100,000 บาท) 

 

สัญญาเงินกู้ประเภทสามัญ 

สัญญาเงินกู้ประเภทฉุกเฉิน 

 

 

*สมาชิกผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถเลือกได้เพียง 1 โครงการเท่านั้น

 ทั้งนี้ ผลการพิจารณาอนุมัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ