นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง ประธานกรรมการฯ ประชุมร่วมกับผู้บริหารบริษัทผู้จัดทำระบบงานสหกรณ์ฯ
Posted: admin Date: 2021-11-07 08:20:33
IP: 223.24.169.58
 
 
 
 
 

     วันนี้ (วันที่ 6 พ.ย. 64) เวลา 08.00 น. ณ โรงแรมสวนดุสิตเพลส กรุงเทพมหานคร นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง ประธานกรรมการฯ พร้อมด้วย รองประธาน ทำหน้าที่ผู้จัดการ (นายสำราญ มุกน้อย) กรรมการและเลขานุการ (นางสาวศุภดามาศ จันทาธอน) และกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (นายกฤตนัย ไปแดน) ร่วมประชุมกับผู้บริหารบริษัทผู้จัดทำระบบงานสหกรณ์ฯ เพื่อวางแนวทางและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปี 2564-2565 ให้มีความทันสมัย และตอบสนองความต้องการในการให้บริการสมาชิกได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นไปตามแนวนโยบายของคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 17

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ