ประกาศฯ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งแตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ
Posted: Admin Date: 2021-11-17 10:21:39
IP: 27.145.54.166
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ

 

 

 

 

(่รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2564)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  นางสาวโสภาพรรณ  เชยกลิ่นเทศ   02-2418250-1 ต่อ 131 มือถือ 083-7823359
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ