ขอเชิญร่วมทดสอบระบบลงคะแนนสรรหาเสมือนจริง
Posted: admin Date: 2022-02-23 12:15:21
IP: 124.122.137.25
 

ขอเชิญสมาชิกผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหาทุกท่าน

ร่วมทดสอบระบบการลงคะแนนสรรหาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แอพพลิเคชัน“DLA-savingcoop” (เสมือนจริง) 

ในวันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565

ตั้งแต่เวลา 08.00 - 15.00 น.

   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ