ตรวจสอบรายละเอียดเงินปันผล-เงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2564
Posted: Admin Date: 2022-11-09 09:59:21
IP: 27.55.66.238
 
 
 
 
 

 

 

 

วิธีลงทะเบียนเข้าสู่ระบบสมาชิกสหกรณ์ เพื่อตรวจสอบยอดเงินปันผล-เฉลี่ยคืน
 
 
 
วิธีคำนวณเงินปันผล-เงินเฉลี่ยคืน
 
  
 

    โอนครั้งที่ 15      ธ.กรุงไทย   วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 

   โอนครั้งที่ 16      ธ.ก.ส.         วันที่ 6 พฤษภาคม 2565


(โอนต่างธนาคารใช้เวลา 3 วันทำการ)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

สมาชิกที่ยังไม่เคยได้รับเงินปันผล
และยังไม่ได้ยืนยันเลขที่บัญชีให้ส่งแบบขอรับเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2564

ดาวน์โหลดแบบขอรับเงินเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2564

  

 

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลประจำจังหวัด 

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ