แบบฟอร์มคำขอประนอมหนี้และหลักเกณฑ์ (การประนอมหนี้/ คืนสมาชิกภาพ/ แบบแจ้งความประสงค์ขอปิดหนี้)
Posted: Admin Date: 2023-03-27 10:04:17
IP: 124.122.221.157
 

 

>>หลักเกณฑ์ประนีประนอมยอมความสำหรับลูกหนี้ตามคำพิพากษา

 ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์

 แบบคำขอประนอมหนี้ลูกหนี้ตามคำพิพากษา

 แบบคำขอชำระหนี้เพื่อถอนการบังคับคดี

 

>>หลักเกณฑ์การกลับเข้าเป็นสมาชิก

(สำหรับลูกหนี้พ้นสมาชิกภาพ/ ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี)

 ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์

 คำขอกู้เงินสามัญ ปรับโครงสร้างหนี้ (Refinance) 

 ใบสมัครสมาชิก (สมาชิกคืนสภาพ)   

 

 

>>หลักเกณฑ์การประนอมหนี้ลูกหนี้พ้นสมาชิกภาพ

(สำหรับลูกหนี้พ้นสมาชิกภาพ/ ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี)

 ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์

 แบบคำขอประนอมหนี้

 

 

>>แบบฟอร์มอื่นๆ

 แบบแจ้งความประสงค์ขอปิดหนี้

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ