การจ่ายเงินค่าตอบแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564
Posted: Admin Date: 2022-06-28 14:54:14
IP: 27.145.14.140
 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

เรื่อง  การจ่ายเงินค่าตอบแทนประจำปี 2564

 

           

             » รายละเอียดรายงานค่าตอบแทนหน่วยงาน           

 


      โอน ธ.กรุงไทย      วันที่ 20 มิถุนายน 2565
      โอน ธ.ก.ส.            -                                

        (โอนต่างธนาคารใช้เวลา 3 วันทำการ)
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ