ประกาศฯ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์ฯ แห่งใหม่ ครั้งที่ 2
Posted: Admin Date: 2022-08-01 17:04:08
IP: 124.122.221.234
 

ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

 

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด แห่งใหม่ ครั้งที่ 2

          ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด (แห่งใหม่) บนที่ดินขนาด 2 ไร่ บริเวณ ซอยคลองหลวง 8/1 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

 

 

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม

 

แบบก่อสร้างภายนอกอาคาร   แบบสถาปัตยกรรมอาคารเก็บวัสดุสำนักงาน   แบบก่อสร้างภายในอาคาร

 

 

<< สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ >>

คุณชญานันท์  082-356-9551, คุณชิษณุชา  092-391-5161
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ