ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม "โครงการคลินิกแก้หนี้ ประจำปี 2565 " ภาคอีสาน
Posted: Admin Date: 2022-11-02 16:08:22
IP: 124.122.218.14
 

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม

โครงการคลินิกแก้หนี้ ประจําปี 2565

ภาคอีสาน

ตลอดเดือนพฤศจิกายน 2565 

 

ครั้งที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565

ณ เทศบาลตำบลเหนือ อำเภอเมืองฯ จังหวัดกาฬสินธุ์ (ลูกหนี้ NPL ในเขตจังหวัดกาฬสินธิ์ และมหาสารคาม)

ดาวน์โหลดแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ 

 

 

ครั้งที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดร้อยเอ็ด (ลูกหนี้ NPL ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น และนครราชสีมา) ดาวน์โหลดแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ 

 

 

ครั้งที่ 3 ในวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565

ณ เทศบาลนครอุบลราชธานี อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุบลราชธานี (ลูกหนี้ NPL ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร และอำนาจเจริญ) ดาวน์โหลดแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ 

 

 

ครั้งที่ 4 ในวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2565

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองครก อำเภอเมืองฯ จังหวัดศรีสะเกษ (ลูกหนี้ NPL ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ และสุรินทร์) ดาวน์โหลดแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ 

 

 

โดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย ดังนี้

          - ติดตามและให้คำปรึกษาแนะนำแก่ลูกหนี้พ้นสมาชิกภาพ ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี ลูกหนี้ตามคำพิพากษา เพื่อลดปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสหกรณ์

          - ดำเนินการไกล่เกลี่ยหนี้ ประนอมหนี้ ปรับโครงสร้างหนี้ และคืนสมาชิกภาพให้กับลูกหนี้

           - ให้คำปรึกษาพร้อมทั้งแนะนำในเรื่องของการหักเงินนำส่งให้แก่สหกรณ์ฯ ผ่านหน่วยงานต้นสังกัด (หักเงินหน้าฎีกา) ตามมาตรา 42/1 แห่งพระราชบัญญติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

           - ฯลฯ
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ