ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม "โครงการคลินิกแก้หนี้ ประจำปี 2565 " ภาคกลาง
Posted: Admin Date: 2022-11-02 16:43:46
IP: 27.145.12.177
 

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม

โครงการคลินิกแก้หนี้ ประจําปี 2565

ภาคกลาง

ตลอดเดือนพฤศจิกายน 2565 

 

ครั้งที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลธรรมศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม (สำหรับสมาชิก จังหวัด ราชบุรี นครปฐม สระบุรี)

ดาวน์โหลดแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ 

 

 

ครั้งที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2565

ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี (สำหรับสมาชิก จังหวัด กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทองพระนครศรีอยุธยาดาวน์โหลดแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ 

 

 

โดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย ดังนี้

          - ติดตามและให้คำปรึกษาแนะนำแก่ลูกหนี้พ้นสมาชิกภาพ ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี ลูกหนี้ตามคำพิพากษา เพื่อลดปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสหกรณ์

          - ดำเนินการไกล่เกลี่ยหนี้ ประนอมหนี้ ปรับโครงสร้างหนี้ และคืนสมาชิกภาพให้กับลูกหนี้

           - ให้คำปรึกษาพร้อมทั้งแนะนำในเรื่องของการหักเงินนำส่งให้แก่สหกรณ์ฯ ผ่านหน่วยงานต้นสังกัด (หักเงินหน้าฎีกา) ตามมาตรา 42/1 แห่งพระราชบัญญติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

           - ฯลฯ

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ