ว่าที่ร้อยโทชูชาติฯ นำคณะเข้าพบสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี
Posted: Admin Date: 2022-11-02 17:23:50
IP: 27.145.12.177
 
 
 
 
 

 

         วันนี้ (๒ พ.ย. ๖๕) นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยโท ชูชาติ จันทร์แก้ว รองประธานกรรมการ คนที่ ๑ และนางสาวศุภดามาส จันทาธอน กรรมการและเลขานุการ พร้อมฝ่ายจัดการ เข้าพบ นายสุวิช น้อยอิ่ม สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี เนื่องในโอกาสสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด (สอ.อปท.) ย้ายที่ตั้งสำนักงานแห่งใหม่มายังจังหวัดปทุมธานี โดยมีนายสุวิช น้อยอิ่ม สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ