ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกของ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สฌ.สอ.อปท.)
Posted: Admin Date: 2022-11-14 11:15:38
IP: 27.145.3.197
 

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป

ณ.ห้องห้วยแก้ว 5 ชั้น 1 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ระเบียบวาระการประชุมและกำหนดการ
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ