เชิญชวนเปิดบัญชีเงินฝากออกทรัพย์พิเศษ ประจำปี 2565 ดอกเบี้ยสุขใจ 3.25 ต่อปี
Posted: Admin Date: 2023-03-22 13:54:38
IP: 124.120.179.102
 
 
 
 
 

คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด ชุดที่ 18 ในการประชุมครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ได้มีมติกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ และกำหนดการรับฝากเงินของสมาชิก ดังนี้

1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ร้อยละ 3.25 ต่อปี

2. กำหนดการรับฝากเงินของสมาชิกต่อราย รวมสูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาท

3. การเปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกจำนวนเงินฝากในบัญชีนั้นต้องไม่น้อยกว่า 500 บาท

 

เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกขั้นต่ำ 500 บาท ระหว่างวันที่ 5 ก.พ - 31 พ.ค 66 มีสิทธิได้รับเสื้อโปโล

ตราสัญลักษณ์สหกรณ์ฯ 1 ตัว

 

คลิ๊ก>>ประกาศสหกรณ์ฯ  เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและกำหนดการรับฝากเงินของสมาชิก

คลิ๊ก>>แบบฟอร์มเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

คลิ๊ก>>แบบฟอร์มแสดงเจตนาผู้รับโอนประโยชน์(เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ)

คลิ๊ก>>แบบฟอร์มชำระเงินฝากพิเศษ(7196)

คลิ๊ก>>คำขอถอน/ปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

คลิ๊ก>>ขั้นตอนการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

 

   สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  งานเงินฝากและพัฒนาธุรกิจ : 02-241-8250-1

       มือถือ 092-391-5896 (มิรันตี), 091-727-5236(พัชรมณฑ์)

       Line Openchat : "งานการเงินและบัญชี(สอ.อปท.)"

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ