การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด
Posted: admin Date: 2023-01-23 10:28:07
IP: 27.145.2.184
 
 
 
 
 

  

 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2566 เวลา 14.30 น. นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง ประธานกรรมการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด ชุดที่ 18 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้ สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด เลขที่ 111/1 ซอยคลองหลวง8 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายสุวิทย์ ทุมมณี และ นายเขมชาติ ศิริโอภาสวงศ์ จากสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมผู้สังเกตุการณ์ ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาหารือในประเด็นสำคัญต่างๆ ดังนี้

 อนุมัติเงินกู้พิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (รวมหนี้)

 อนุมัติโครงการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

 เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการดำเนินการประจำปี 2566  
 ฯลฯ
 
       
       
        
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ