นางสาวศุภดามาศ จันทาธอน ให้การต้อนรับคณะจากสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี
Posted: Admin Date: 2023-01-25 10:10:39
IP: 27.145.15.17
 
 
 
 
 

วันนี้ (24 ม.ค. 66) นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ มอบหมายให้ นางสาวศุภดามาศ จันทาธอน กรรมการดำเนินการและเลขานุการ พร้อมฝ่ายจัดการให้การต้อนรับ นายสุวิช น้อยอิ่ม สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี พร้อมคณะ ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ