"ปิดรับลงทะเบียน" โครงการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก ประจําปี 2566 รุ่นที่ 1 จังหวัดขอนแก่น
Posted: admin Date: 2023-02-17 19:02:29
IP: 124.122.220.145
 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด

แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัด

 "โครงการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก ประจําปี 2566" รุ่นที่ 1 ขอนแก่น

ในวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น.

ณ โรงแรมเจริญธานี อำเภอเมืองฯ จังหวัดขอนแก่น

 

 


รายละเอียดเพิ่มเติม : 

แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ 

สมาชิกท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถส่งแบบตอบรับได้ที่ กลุ่ม "“สหกรณ์สัญจร ปี ๒๕๖๖ (ขอนแก่น)" หรือ dlasaving.ontour@gmail.com ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ