ขอรับเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอน
Posted: admin Date: 2023-02-20 11:17:00
IP: 27.145.13.234
 

 

 

สมาชิกท่านใดที่ยังไม่ได้รับเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2565 
ท่านสามารถยืนยันเลขที่บัญชีเพื่อขอรับเงินปันผล-เฉลี่ยคืน
ง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอน

 


1. คลิก  

2. แล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมแนบไฟล์หน้าสมุดบัญชีของท่าน ด้วยไฟล์ jpg (รูปถ่าย) หรือ ไฟล์ PDF ก็ได้


3. เลือกปุ่ม "SUBMIT"

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ