"ปิดลงทะเบียน" โครงการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก ประจําปี 2566
IP: 27.145.9.52
 

สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด

 "โครงการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก ประจําปี 2566" รุ่นที่ 4 ชลบุรี 

ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น.

ณ โรงแรมเวลคัม จอมเทียน บีช(พัทยา) อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : สมาชิกท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถส่งแบบตอบรับได้ที่ กลุ่ม "“สหกรณ์สัญจร ปี ๒๕๖๖ (ชลบุรี)" หรือ dlasaving.ontour@gmail.com ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2566

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ