ประกาศบัญชีรายชื่อการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
Posted: Admin Date: 2023-05-22 17:12:42
IP: 124.120.181.95
 

ประกาศบัญชีรายชื่อการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

 ในวันจันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2566 

ตั้งแต่เวลา 08.00 เป็นต้นไป

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมนิว แทรเวิลลอด์จ อ.เมืองฯ

 จังหวัดจันทบุรี

 

 

 

 

 

>> บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ