เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ปลอดภาษี ให้ดอกเบี้ยสุขใจ 3.25% ต่อปี
IP: 124.122.220.196
 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด ชุดที่ 18 ในการประชุมครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ได้มีมติกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ และกำหนดการรับฝากเงินของสมาชิก ดังนี้

 

คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด ชุดที่ 18 ในการประชุมครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ได้มีมติกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ และกำหนดการรับฝากเงินของสมาชิก ดังนี้

1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ร้อยละ 3.25 ต่อปี

2. กำหนดการรับฝากเงินของสมาชิกต่อราย รวมสูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาท

3. การเปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกจำนวนเงินฝากในบัญชีนั้นต้องไม่น้อยกว่า 500 บาท

ประกาศสหกรณ์>>

เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและกำหนดการรับฝากเงินของสมาชิก

 

ขั้นตอนการเปิดบัญชี>>

ขั้นตอนการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

 

แบบฟอร์มเงินฝาก>>

1. แบบฟอร์มเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

2. แบบฟอร์มแสดงเจตนาผู้รับโอนประโยชน์(เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ)

3. แบบฟอร์มชำระเงินฝากพิเศษ(7196)

4. คำขอถอน/ปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

 

 

   สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  งานเงินฝากและพัฒนาธุรกิจ : 02-241-8250-1

       มือถือ 092-391-5896 (มิรันตี), 091-727-5236(พัชรมณฑ์)

       Line Openchat : "งานการเงินและบัญชี(สอ.อปท.)"

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ