ต้องการเปลี่ยนแปลงค่าหุ้นรายเดือนต้องทำอย่างไร
IP: 124.122.218.168
 

ถาม : ต้องการเปลี่ยนแปลงส่งค่าหุ้นรายเดือนต้องทำอย่างไร?

ตอบ : สามารถทำได้ต่อเมื่อสมาชิกส่งอัตราค่าหุ้นเดิมมาแล้ว จำนวน 6 งวดขึ้นไป

1. ดาวน์โหลดแบบคำขอเปลี่ยนแปลงค่าหุ้นรายเดือน กรอกแบบคำขอให้เรียบร้อย

2. สแกนคำขอเปลี่ยนค่าหุ้นส่งทาง Line @dlasavingcoop 

(กรณีส่งหลังวันที่ 5 ของเดือนเจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงค่าหุ้นให้ท่านในเดือนถัดไป)

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ