ตรวจสอบอัตราเงินปันผล-เฉลี่ยคืนประจำปี 2554
Posted: ผู้จัดการ Date: 2012-02-13 19:32:21
IP: 110.168.153.62
 

ตรวจสอบอัตราเงินปันผลเฉลี่ยคืนประจำปี 2554  เรียงตามช่วงรหัสสมาชิก

1 00001-003335 คลิก 7 020001-023343 คลิก 13 040001-043764 คลิก
2 003336-006653 คลิก 8 023344-026548 คลิก 14 043765-047050 คลิก
3 006654-009999 คลิก 9 026549-030000 คลิก 15 047051-050000 คลิก
4 010002-013140 คลิก 10 030001-033372 คลิก 16 050001-051882 คลิก
5 013141-016329 คลิก 11 033373-036741 คลิก 17 051883-054159 คลิก
6 016331-019999 คลิก 12 036743-040000 คลิก 18 054160-056019 คลิก

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ