แบบฟอร์มและหลักเกณฑ์เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน/ระบบ ATM
Posted: Admin Date: 2022-08-19 10:05:06
IP: 58.11.41.60
 

>>หลักเกณฑ์เงินกู้

 หลักเกณฑ์เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินโอนผ่านบัญชีธนาคาร / ระบบ ATM   

>>แบบฟอร์มเงินกู้

  แบบคำขอเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เงินสด/โอนบัญชีธนาคาร (ไม่เกิน 60,000 บาท)   

  แบบคำขอเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ระบบ ATM (ไม่เกิน 100,000 บาท) 

>>เอกสารอื่น ๆ

 แบบฟอร์มยกเลิกคำขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน (ATM) 

 หนังสือแจ้งความประสงค์ขอปลดล็อคเงินกู้ฉุกเฉิน ATM

 ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน/ระบบ ATM 

 ขั้นตอนการกดรับเงินกู้ผ่านตู้ ATM   

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ